Proč studovat indonéštinu?

Se znalostí indonéštiny a cestovního ruchu najdete široké uplatnění v mnoha oblastech:

• v mezinárodních cestovních kancelářích a společnostech

• ve službách a všech odvětvích specializujících se na pohostinství

• ve státních institucích

• v obchodních firmách

• ve vědě

 

 

Kde se uplatníte?
Proč studovat v Olomouci?

• Tento obor jinde v České republice, ani v Evropě nenajdete.

• Naučíte se jazyk, kterým komunikuje téměř čtvrt miliardy lidí.

• Katedra disponuje nabídkou studia dalších asijských jazyků (japonština, čínština, korejština, vietnamština, kantonština, thajština) a předměty zaměřenými na kulturní reálie Asie.

• Výuka probíhá v nádherných historických budovách přímo v centru města, které jsou vzdáleny jen pár minut chůze od studentských kolejí a dění v Olomouci.

• Již brzy zažijete na vlastní kůži, že Olomouc je malebné město s neuvěřitelnou studentskou atmosférou.

Co u nás můžete studovat?

• Nový a v evropském kontextu jedinečný obor Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch v bakalářském studijním programu

 

Indonésie je pestrá země s tropickou přírodou, bohatou kulturou a mnohými společenskými a kulturními odlišnostmi. S více než 245 miliony obyvatel jde o čtvrtý nejlidnatější stát ležící na více než 16.000 ostrovech obývaných více než 450 různými etniky hovořících více než 350 různými jazyky. Národním mottem Indonésie je Bhinneka Tunggal Ika, jednota v rozmanitosti.

Co pro to musíte udělat?

• Do konce února nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• V květnu si přijedete k nám do Olomouce napsat test obecných studijních předpokladů. Pokud uspějete, pozveme vás v srpnu k zápisu a v září k nástupu do studia.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Naučíte se nový jazyk a zdokonalíte se v angličtině

Osvojíte si indonéský jazyk minimálně na úrovni B2 globální stupnice Evropského referenčního rámce. Budete bez problémů komunikovat na všechna běžná témata, budete schopni oboustranného překladu středně odborného textu, tlumočení v běžných situacích i vedení obchodní korespondence a jednání. Čekají vás kurzy angličtiny a některé předměty budou v angličtině vyučovány.

 

Strávíte rok na Bali

Třetí rok studia je realizován na Universitas Udayana v Indonésii, kde si budete moci otestovat nabyté znalosti a dovednosti a aplikovat je okamžitě do praxe. Dále získáte zkušenosti spojené jak s cestovním ruchem obecně, tak se studovaným prostředím, a v neposlední řadě se obohatíte o mnohé kontakty pro svůj další profesní život a růst.

 

Seznámíte se s moderními trendy v oblasti cestovního ruchu

Dozvíte se o nových trendech cestovního ruchu typických pro asijské prostředí, jež se od evropského velmi liší – námořní turismus, duchovní turismus (v zemi s populací 90 % Muslimů), ekoturismus ve zcela odlišných ekosystémech či etnoturismus v zemi s tisíci kulturami.

 

Zajistíte si dobré uplatnění v praxi

Studiem indonéštiny v kombinaci s cestovním ruchem získáte výjimečné znalosti a dovednosti pro své budoucí uplatnění pro své budoucí uplatnění nejen v oblasti cestovního ruchu, ale i v politických a hospodářských oblastech. Díky získanému teoretickému zázemí získáte rovněž dobré předpoklady pro vědeckou práci. Indonesistice se v českém prostředí doposud věnovalo minimum odborníků a vzhledem k rozlehlosti, rozmanitosti a vzrůstající důležitosti země v globalizovaném světě jde nepochybně o oblast, jež nabízí nesčetné možnosti odborné seberealizace.

 

Studujte v zahraničí

Zatímco jiné obory zahraniční pobyty svých studentů podporují, my je přímo vyžadujeme. Třetí ročník studia strávíte na naší partnerské univerzitě Universitas Udayana v indonéském Denpasaru, hlavním městě ostrova Bali. Při studiu v tomto středisku cestovního ruchu si nejen zdokonalíte jazykovou výbavu, ale zároveň zde dostanete příležitost si vyzkoušet své nabyté znalosti v praxi.